Webbkurser

Med våra webbaserade kurser kan du på ett enkelt sätt utbilda dig själv samt berörd personal. Börja t ex med utbildningen ADR 1.3 Finns det sedan önskan om att förkovra sig vidare finns ett stort antal specialkurser att bygga på kunskaperna med. Inget krångel med resor och logi, dessutom till en kostnad som är betydligt lägre än något annat alternativ!
Pris per kurs och deltagare beror på vilken års- licens som registrerats på verksamhetens användarkonto. Då verksamheten har en större års- licens blir styckpriset per respektive kurs och deltagare lägre. Läs mer om vilken licens som passar er bäst under fliken priser. Alla priser är exklusive moms.

Är du privatperson?
För privatpersoner som behöver beställa en webbkurs så rekommenderar vi att göra detta i vår webbshop då priset där är lägre, www.adrshop.se.
Skriv ut produktblad här  safepac

Väg
Flyg
Sjö
Järnväg
Övrig utbildning
 
ADR 1.3

Alla delaktiga i en transportkedja med farligt gods ska ha minst en ADR 1.3 utbildning. Denna utbildning är obligatorisk. En ADR 1.3 bör vid behov kompletteras med lämpliga påbyggnadskurser. Kurstid ca 2.5 tim inklusive kontrollfrågor. (kursen ligger aktiv 6 månader från beställningsdatum)

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

ADR 1.3 Repetition

Denna kurs är en något förkortad version av vår ordinarie ADR 1.3 utbildning. Kursen fokuserar på nyheter och behörighetskrav. Detta innebär att kursen endast är giltig om du tidigare genomgått en komplett 1.3 utbildning, helst inte äldre än två år.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

ADR 1.3 Skogsentreprenör (PEFC)

Denna ADR 1.3 är kompletterad med en extra del som är specifikt anpassad för skogsentreprenörer. Denna del beskriver de lättnader, krav och begrepp som en skogsentreprenör ska känna till. Kursen är utvecklad och anpassad enligt Svenska PEFCs regler så att deltagaren ska veta vilka krav som ställs av certifieringsorganet.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 760-    Stor Licens : 560-    Licens utan kostnad : 1180-   

ADR 1.3 Skogsentreprenör (PEFC) Repetition

Denna ADR 1.3 är kompletterad med en extra del som är specifikt anpassad för skogsentreprenörer. Denna del beskriver de lättnader, krav och begrepp som en skogsentreprenör ska känna till. Kursen är utvecklad och anpassad enligt Svenska PEFCs regler så att deltagaren ska veta vilka krav som ställs av certifieringsorganet.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 760-    Stor Licens : 560-    Licens utan kostnad : 1180-   

Litiumbatterier (inkl. behörighet DGR 1.6)

Kursen ger dig behörighet att skicka litiumceller/-batterier på flyg. Behörigheten är giltig 24 månader efter fullförd kurs. Kursen ger också tillgång till ett verktyg som underlättar för avsändaren att klassificera celler/batterier. Kursen täcker samtliga transportslag.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 1300-    Stor Licens : 800-    Licens utan kostnad : 1800-   

ADR Säkerhetsrådgivare

Distansutbildning med personlig handledning som ger dig nödvändig kompetens och möjlighet att examinera till säkerhetsrådgivare. I praktiken erbjuder kursen en komplett yrkesutbildning för dig som arbetar inom området farligt gods. Ta gärna kontakt för kompletterande information.(kursen ligger aktiv 6 månader från beställningsdatum)

Pris pr kurs med: Liten Licens : 11900-    Stor Licens : 9900-    Licens utan kostnad : 12900-   

ADR 1.3 med komplettering för klass 7

Alla delaktiga i en transportkedja med farligt gods ska ha minst en ADR 1.3 utbildning. Denna utbildning är obligatorisk. Observera! Denna versionen av ADR 1.3 riktar sig enbart till dig som ska transportera undantagna kollin/A-kollin i klass 7, där inte full ADR behörighet krävs. Kurstid ca 3 tim inklusive kontrollfrågor.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 760-    Stor Licens : 560-    Licens utan kostnad : 1180-   

Kompletteringskurs till ADR 1.3 för klass 7

Kursen beskriver vad som krävs för att transportera undantagna kollin och A-kollin i klass 7. Kursen måste kompletteras med ADR 1.3 för att ge behörighet att utföra transporter av undantagna kollin/A-kollin i kl 7 där inte full ADR behörighet krävs.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Anpassad ADR för skogsvård

Ett av standardkraven i Svenska PEFC:s entreprenörsstandard är att alla som transporterar farligt gods har ADR-utbildning. För dig som transporterar mindre än 60 liter bränsle räcker det med en anpassad ADR-utbildning. Kursen ger ingen behörighet enligt ADR men gör att du uppfyller kravet enligt PEFC:s entreprenörsstandard.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 680-    Stor Licens : 680-    Licens utan kostnad : 680-   

Arbetsmiljö och farligt gods

Utbildningen vänder sig till dem som vill ha en inblick i begreppet farligt gods, men som inte berörs av lagstiftningen kring detta. Det kan t ex vara lagerpersonal som inte lastar eller lossar men ändå hanterar farligt gods internt i sin verksamhet.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 100-    Licens utan kostnad : 980-   

Farligt avfall som farligt gods

Kursen ger en allmän information om begreppen farligt avfall och farligt gods. Dessutom ges detaljerad information om förfarandet vid klassificering av farligt avfall till farligt gods, samt förpackningsval. Vi redovisar även en ”översättning” från gamla gruppindelningen i Bilaga S, del 16, till dagens krav.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Luftfartsskydd transportör

Denna kurs vänder sig till åkeripersonal som hanterar flygleveranser hos kända leverantörer och kända avsändare. Kursen bygger på Transportstyrelsens eget material.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

ADR 1.3 ENG

All participants in a transport chain with dangerous goods must have at least a 1.3 ADR training. This training is mandatory for all participants involved in a chain of transport of dangerous goods. Course time is approximately 1.5 hours. (The course will be active 6 month from date of purchase)

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Specialkurs klass 1

Här går vi igenom närmare de parametrar som berör klass 1, allt från de första stegen i klassificeringen, till färdigställandet efter utförd transport. Se kursen som ett nödvändigt komplement till ADR 1.3 kursen om du arbetar inom klass 1 industri (eller hanterar klass 1 varor). Kurstid totalt ca 1 h.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Hantera ADR-S

Kursen ger dig grundläggande kunskaper hur du hanterar detta komplexa regelverk. Vi visar de ingångar som man använder, samt förklarar struktur och uppbyggnad. Kursen kompletteras med fördel med de övningar i nivå 3 som finns tillgängliga på vår hemsida.Kurstid ca 1 h.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Värdeberäknad mängd

Kursen beskriver detaljerat hur du beräknar riskpoäng vid transport som värdeberäknad mängd i ADR. Vidare tar vi helt kort upp vissa andra, vanliga undantag i ADR och RID samt begreppet expressgods i RID.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Dokument

Kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på utformning och innehåll i de transportdokument som vi kommer i kontakt med vid transport av farligt gods. Vi ger ett antal detaljerade exempel på hur vi fyller i dokumenten, både för standard- såväl som specialsändningar.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

FME

FME (Förpackning, Märkning och Etikettering) Kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på förpackningar avseende kvalitet och användning, samt hur förpackningar avsedda för farligt gods skall märkas och etiketteras inom samtliga transportslag.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Transportskydd (security)

Kursen går igenom de allmänna krav som ställs vid transport av farligt gods med fokusering på begreppet transportskydd. Du får även en genomgång i konsten att skapa en skyddsplan för gods med hög riskpotential. Förutom sedvanligt kursmaterial får du även tillgång till extramaterial i form av riktlinjer, mallar och checklistor. Tid ca 1,5 h.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Farligt avfall som farligt gods -light

Kursen ger en allmän information om begreppen farligt avfall och farligt gods. Dessutom ges viss information om förfarandet vid klassificering av farligt avfall till farligt gods, samt förpackningsval. Vi redovisar även en ”översättning” från gamla gruppindelningen i Bilaga S, del 16, till dagens krav.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

DGR 1.5

Flygfrakt av farligt gods kräver en omfattande utbildning. I den här kursen ger vi, med hjälp av våra handledare, nödvändiga kunskaper som motsvarar kraven i DGR 1.5. Kursen vänder sig i första hand till avsändare/ speditörer (kategori 1 – 2).

Pris pr kurs med: Liten Licens : 5000-    Stor Licens : 5000-    Licens utan kostnad : 5000-   

DGR 1.5 repetition

Flygfrakt av farligt gods kräver en omfattande utbildning. I den här kursen ger vi, med hjälp av erfarna handledare, de kunskaper som krävs enligt DGR 1.5. Kursen vänder sig främst till avsändande personal. Obs! För att kursen ska ge behörighet måste du inneha ett giltigt intyg som du tidigare erhållit efter att ha genomgått vår grundkurs.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 5000-    Stor Licens : 5000-    Licens utan kostnad : 5000-   

Litiumbatterier (inkl. behörighet DGR 1.6)

Kursen ger dig behörighet att skicka litiumceller/-batterier på flyg. Behörigheten är giltig 24 månader efter fullförd kurs. Kursen ger också tillgång till ett verktyg som underlättar för avsändaren att klassificera celler/batterier. Kursen täcker samtliga transportslag.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 1300-    Stor Licens : 800-    Licens utan kostnad : 1800-   

Luftfartsskydd personal

Denna kurs riktar sig till personal som ska ha tillgång till flygfraktgods, och som omfattas av kravet på pålitlighetskontroll. Kursen går igenom de allmänna securitybestämmelser som gäller för att erhålla/uppehålla status som "känd avsändare (KC)".

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Känd leverantör personal

Denna kurs vänder sig till personal som hanterar flygleveranser hos kända leverantörer. Kursen bygger på Transportstyrelsens eget material.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Luftfartsskydd transportör

Denna kurs vänder sig till åkeripersonal som hanterar flygleveranser hos kända leverantörer och kända avsändare. Kursen bygger på Transportstyrelsens eget material.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Hantera DGR

Denna kurs ger grundläggande kunskaper hur du hanterar flygregelverket DGR. Vi visar de ingångar som man använder, samt förklarar struktur och uppbyggnad.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 580-    Stor Licens : 280-    Licens utan kostnad : 980-   

Dokument: Shippers Declaration

Kursen ger deltagaren en god och detaljerad inblick i hur man skapar en Shippers Declaration för flygtransport. I kursen ingår även ett antal exempel. Denna kurs ingår också som en delutbildning i den obligatoriska DGR 1.5 utbildningen.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 580-    Stor Licens : 280-    Licens utan kostnad : 980-   

FME (Flyg)

Kursen ger kunskap och kännedom om förpackningar, märkning och etikettering av farligt gods som ska fraktas med flyg. Vi ger även tips på hur man undviker de vanligaste felen!

Pris pr kurs med: Liten Licens : 480-    Stor Licens : 280-    Licens utan kostnad : 980-   

Dokument

Kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på utformning och innehåll i de transportdokument som vi kommer i kontakt med vid transport av farligt gods. Vi ger ett antal detaljerade exempel på hur vi fyller i dokumenten, både för standard- såväl som specialsändningar.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

FME

FME (Förpackning, Märkning och Etikettering) Kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på förpackningar avseende kvalitet och användning, samt hur förpackningar avsedda för farligt gods skall märkas och etiketteras inom samtliga transportslag.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Transportskydd (security)

Kursen går igenom de allmänna krav som ställs vid transport av farligt gods med fokusering på begreppet transportskydd. Du får även en genomgång i konsten att skapa en skyddsplan för gods med hög riskpotential. Förutom sedvanligt kursmaterial får du även tillgång till extramaterial i form av riktlinjer, mallar och checklistor. Tid ca 1,5 h.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

1.3 IMDG påbyggnad

Detta är en kompletterande påbyggnadskurs till ADR 1.3 med inriktning på sjötransport. Kursen ger behörighet för främst landbaserad avsändande personal enligt IMDG-kodens kapitel 1.3. Observera alltså att för att ge behörighet ska denna kurs föregås av ADR 1.3! Kurstid totalt ca 20 min.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Dokument

Kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på utformning och innehåll i de transportdokument som vi kommer i kontakt med vid transport av farligt gods. Vi ger ett antal detaljerade exempel på hur vi fyller i dokumenten, både för standard- såväl som specialsändningar.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

FME

FME (Förpackning, Märkning och Etikettering) Kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på förpackningar avseende kvalitet och användning, samt hur förpackningar avsedda för farligt gods skall märkas och etiketteras inom samtliga transportslag.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Transportskydd (security)

Kursen går igenom de allmänna krav som ställs vid transport av farligt gods med fokusering på begreppet transportskydd. Du får även en genomgång i konsten att skapa en skyddsplan för gods med hög riskpotential. Förutom sedvanligt kursmaterial får du även tillgång till extramaterial i form av riktlinjer, mallar och checklistor. Tid ca 1,5 h.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

RID 1.3 påbyggnad

Kursen utgör ett komplement till ADR 1.3-kursen. Tillsammans ger dessa kurser behörighet enligt RID 1.3.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Dokument

Kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på utformning och innehåll i de transportdokument som vi kommer i kontakt med vid transport av farligt gods. Vi ger ett antal detaljerade exempel på hur vi fyller i dokumenten, både för standard- såväl som specialsändningar.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

FME

FME (Förpackning, Märkning och Etikettering) Kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på förpackningar avseende kvalitet och användning, samt hur förpackningar avsedda för farligt gods skall märkas och etiketteras inom samtliga transportslag.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Transportskydd (security)

Kursen går igenom de allmänna krav som ställs vid transport av farligt gods med fokusering på begreppet transportskydd. Du får även en genomgång i konsten att skapa en skyddsplan för gods med hög riskpotential. Förutom sedvanligt kursmaterial får du även tillgång till extramaterial i form av riktlinjer, mallar och checklistor. Tid ca 1,5 h.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

ADR Säkerhetsrådgivare

Distansutbildning med personlig handledning som ger dig nödvändig kompetens och möjlighet att examinera till säkerhetsrådgivare. I praktiken erbjuder kursen en komplett yrkesutbildning för dig som arbetar inom området farligt gods. Ta gärna kontakt för kompletterande information.(kursen ligger aktiv 6 månader från beställningsdatum)

Pris pr kurs med: Liten Licens : 11900-    Stor Licens : 9900-    Licens utan kostnad : 12900-   

Anpassad ADR för skogsvård

Ett av standardkraven i Svenska PEFC:s entreprenörsstandard är att alla som transporterar farligt gods har ADR-utbildning. För dig som transporterar mindre än 60 liter bränsle räcker det med en anpassad ADR-utbildning. Kursen ger ingen behörighet enligt ADR men gör att du uppfyller kravet enligt PEFC:s entreprenörsstandard.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 680-    Stor Licens : 680-    Licens utan kostnad : 680-   

Arbetsmiljö och farligt gods

Utbildningen vänder sig till dem som vill ha en inblick i begreppet farligt gods, men som inte berörs av lagstiftningen kring detta. Det kan t ex vara lagerpersonal som inte lastar eller lossar men ändå hanterar farligt gods internt i sin verksamhet.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 100-    Licens utan kostnad : 980-   

Luftfartsskydd personal

Denna kurs riktar sig till personal som ska ha tillgång till flygfraktgods, och som omfattas av kravet på pålitlighetskontroll. Kursen går igenom de allmänna securitybestämmelser som gäller för att erhålla/uppehålla status som "känd avsändare (KC)".

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Känd leverantör personal

Denna kurs vänder sig till personal som hanterar flygleveranser hos kända leverantörer. Kursen bygger på Transportstyrelsens eget material.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Specialkurs klass 1

Här går vi igenom närmare de parametrar som berör klass 1, allt från de första stegen i klassificeringen, till färdigställandet efter utförd transport. Se kursen som ett nödvändigt komplement till ADR 1.3 kursen om du arbetar inom klass 1 industri (eller hanterar klass 1 varor). Kurstid totalt ca 1 h.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Transportskydd (security)

Kursen går igenom de allmänna krav som ställs vid transport av farligt gods med fokusering på begreppet transportskydd. Du får även en genomgång i konsten att skapa en skyddsplan för gods med hög riskpotential. Förutom sedvanligt kursmaterial får du även tillgång till extramaterial i form av riktlinjer, mallar och checklistor. Tid ca 1,5 h.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

ADR Chaufför teori

Denna webbkurs ersätter den första dagen av Safepac´s lärarledda ADR- chaufförsutbildning. Detta betyder att du besparar dig en dag i skolbänken och kan erhålla dag 1 på egen hand via datorn när det passar dig bäst.

Pris pr kurs med: Liten Licens : 900-    Stor Licens : 400-    Licens utan kostnad : 1800-   

Vill du bli kontaktad?

Har du frågor om våra kurser, behöver du hjälp? Eller vill du kontakta oss av andra orsaker? Använd schemat nedan så tar vi kontakt så snart som möjligt.

Kontaktschema