courseimage

Specialkurs klass 1

Specialkurs för hantering av explosiva ämnen och föremål (klass 1)

 

Kurslängd: ca 1 timme


Målgrupp: Kursen riktar sig till alla personer som är delaktiga i en transportkedja av ämnen och föremål i klass 1 (explosiva ämnen och föremål).


Kursinnehåll:

-Klassificering/risk- och samhanteringsgrupp

- Dokumentation, förpackningar, märkning/etikettering

- Skyltar/etiketter fordon

- Fordonskrav

- Utbildning

- Lastning/lossning/övervakning

Pris pr kurs med: Liten Licens : 500-    Stor Licens : 300-    Licens utan kostnad : 700-   

Tillbaka
Köp