courseimage

Anpassad ADR för skogsvård

Anpassad ADR för skogsvård (upp till 60 liter bränsle)

 

Ett av standardkraven i Svenska PEFC:s entreprenörsstandard är att alla som transporterar farligt gods har ADR-utbildning. För dig som transporterar mindre än 60 liter bränsle räcker det med en anpassad ADR-utbildning.
Kursen ger ingen behörighet enligt ADR men gör att du uppfyller kravet enligt PEFC:s entreprenörsstandard.
Pris pr kurs med: Liten Licens : 680-    Stor Licens : 680-    Licens utan kostnad : 680-   

Tillbaka
Köp