Övningar & Quiz

Träna dina kunskaper i vår FARLIGT GODS QUIZ!
Helt gratis för alla våra kunder med en stor licens.

Mycket värdefullt, speciellt för ADR- chaufförer att lättare kunna klara sin elektroniska provskrivning på trafikverkets datorer. Det går att välja de kategorier man känner ett extra behov att träna på, t ex märkning/skyltning, lättnader, godsdeklaration mm.
Quiz:en kan genomföras helt fritt och obegränsat antal gånger i 4 månaders tid efter beställning.

Även för säkerhetsrådgivare som vill uppdatera sina kunskaper inför sin provskrivning kan välja till en quiz med lite svårare frågor.

Är du privatperson?
För privatpersoner som behöver beställa en quiz så rekommenderar vi att göra detta i vår webbshop då priset där är lägre, www.adrshop.se.

 
Quiz ADR Säkerhetsrådgivare

Här kan du som är eller skall bli säkerhetsrådgivare för farligt gods träna dina kunskaper. Quiz:en består av ett stort antal övningar på en nivå som du som säkerhetsrådgivare skall kunna behärska. Frågorna är uppdelade i ett antal kategorier. ADR regelverk krävs för att kunna besvara frågorna.

Liten Licens : 1000-    Stor Licens : 900-    Licens utan kostnad : 1200-   

Quiz ADR Chaufför

Vässa dina kunskaper inför elektronisk ADR provskrivning! Vid beställning av denna quiz kan deltagaren träna sig obegränsat under 4 månader. Kan användas t ex innan, under och efter ett ADR- utbildningstillfälle för att ha större chans att klara sin elektroniska provskrivning hos Trafikverket.

Liten Licens : 600-    Stor Licens : 400-    Licens utan kostnad : 800-   

Quiz ADR 1.3 kunskapstest

Har din personal tillräcklig kunskapsnivå om farlig gods? Med denna quiz kan du enkelt se vilken kunskapsnivå personalen besitter och om det finns behov för att uppdatera kunskaperna. Svarsprocenten rekommenderas att ligga på minst 90% rätt då frågorna i quizen är relativt enkla och baserar sig på ADR 1.3 nivå.

Liten Licens : 0-    Stor Licens : 0-    Licens utan kostnad : 0-   

ADR övningar Nivå1

Här kan du testa dina kunskaper i transportregelverket ADR. Varje övningsuppgift innehåller 10 frågor + facit. Frågorna är av en lägre grad, men en viss del av förkunskaper om hantering och transport av farligt gods krävs.

Liten Licens : 50-    Stor Licens : 0-    Licens utan kostnad : 120-   

ADR övningar Nivå 2

Här kan du testa dina kunskaper i transportregelverket ADR. Varje övningsuppgift innehåller 10 frågor + facit med hänvisning till ADR. Frågorna är av en medelsvår grad. Förkunskaper om hantering och transport av farligt gods krävs.

Liten Licens : 50-    Stor Licens : 0-    Licens utan kostnad : 120-   

ADR övningar Nivå 3

Här kan du testa dina kunskaper i transportregelverket ADR. Frågorna har samma karaktär som de du träffar på i proven du utför för att erhålla behörighet som säkerhetsrådgivare. Varje övningsuppgift innehåller 10 frågor + facit med hänvisning till ADR. (Givetvis kan även andra än säkerhetsrådgivare prova på sina kunskaper!!)

Liten Licens : 50-    Stor Licens : 0-    Licens utan kostnad : 120-   

Östersjöavtalet Nivå 2

Här kan du testa dina kunskaper i östersjöavtalet. Frågorna har en medelsvår nivå och kräver vissa förkunskaper. Ta kontakt med oss om ni inte har tillgång till östersjöavtalet.

Liten Licens : 50-    Stor Licens : 0-    Licens utan kostnad : 120-   

IMDG övningar Nivå 3

Här kan du testa dina kunskaper i transportregelverket IMDG. Frågorna har samma karaktär som de du träffar på i proven du utför för att erhålla behörighet som säkerhetsrådgivare. Varje övningsuppgift innehåller 10 frågor + facit med hänvisning till IMDG. (Givetvis kan även andra än säkerhetsrådgivare prova på sina kunskaper!!)

Liten Licens : 50-    Stor Licens : 0-    Licens utan kostnad : 120-   

Quiz IMDG - Öva på sjö

Här kan du som är eller skall bli säkerhetsrådgivare för farligt gods på sjö träna dina kunskaper. Quiz:en består av ett stort antal övningar på en nivå som du som säkerhetsrådgivare skall kunna behärska. IMDG regelverk krävs för att kunna besvara frågorna.

Liten Licens : 1100-    Stor Licens : 900-    Licens utan kostnad : 1200-   

Vill du bli kontaktad?

Har du frågor om våra kurser, behöver du hjälp? Eller vill du kontakta oss av andra orsaker? Använd schemat nedan så tar vi kontakt så snart som möjligt.

Kontaktschema