Övningar & Quiz

Träna dina farligt godskunskaper i vår nya FARLIGT GODS QUIZ!
Mycket värdefullt, speciellt för ADR- chaufförer att lättare kunna klara sin elektroniska provskrivning på trafikverkets datorer.
Det går att välja vilka kategorier man känner ett extra behov att träna på, t ex märkning/ skyltning, lättnader, godsdeklaration mm.
När man beställt till en quiz till sin deltagare så kan denne genomföra obegränsat antal quiz under en månads tid, räknat från beställningsdatumet.
Quizen för ADR- chaufförer kommer lanseras från mars 2019. Framöver kommer även andra quiz anpassade för t ex säkerhetsrådgivare och fler transportslag lanseras.

Du kan också skriva ut övningar i pfd- format med tillhörande facit. Vi fyller regelbundet på med nya övningar för samtliga transportslag. Övningarna är uppdelade i tre olika svårighetsnivåer (nivå 1 är enklast). Är du idag kund med den stora användarlicensen är alla övningar gratis. Se förklaring om licenser under fliken PRISER. Ta gärna kontakt med oss vid eventuella funderingar. Lycka till!


 
ADR övningar Nivå1

Här kan du testa dina kunskaper i transportregelverket ADR. Varje övningsuppgift innehåller 10 frågor + facit. Frågorna är av en lägre grad, men en viss del av förkunskaper om hantering och transport av farligt gods krävs.

Liten Licens : 50-    Stor Licens : 0-    Licens utan kostnad : 120-   

ADR övningar Nivå 2

Här kan du testa dina kunskaper i transportregelverket ADR. Varje övningsuppgift innehåller 10 frågor + facit med hänvisning till ADR. Frågorna är av en medelsvår grad. Förkunskaper om hantering och transport av farligt gods krävs.

Liten Licens : 50-    Stor Licens : 0-    Licens utan kostnad : 120-   

ADR övningar Nivå 3

Här kan du testa dina kunskaper i transportregelverket ADR. Frågorna har samma karaktär som de du träffar på i proven du utför för att erhålla behörighet som säkerhetsrådgivare. Varje övningsuppgift innehåller 10 frågor + facit med hänvisning till ADR. (Givetvis kan även andra än säkerhetsrådgivare prova på sina kunskaper!!)

Liten Licens : 50-    Stor Licens : 0-    Licens utan kostnad : 120-   

Quiz ADR Chaufför

Vässa dina kunskaper inför elektronisk ADR provskrivning! Vid beställning av denna quiz kan deltagaren träna sig obegränsat under en månads tid. Kan användas t ex innan, under och efter ett ADR- utbildningstillfälle för att ha större chans att klara sin elektroniska provskrivning hos Trafikverket.

Liten Licens : 200-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 200-   

Vill du bli kontaktad?

Har du frågor om våra kurser, behöver du hjälp? Eller vill du kontakta oss av andra orsaker? Använd schemat nedan så tar vi kontakt så snart som möjligt.

Kontaktschema