courseimage

1.3 IMDG påbyggnad

Påbyggnadskurs till ADR 1.3 (båda kurser måste genomföras för att uppnå behörighet)

 

Målgrupp: I första hand avsändande personal med inriktning på: dokumentation, förpackning/märkning/etikettering, märkning och etikettering av CTU, östersjöavtalet

Kursinnehåll:
- Dokumentation; DGD/CPC
- Kollin; märkning/etikettering
- "Marine pollutant" (vattenförorenande ämnen)
- Ems/ MFAG
- LQ/EQ
- Lastbärare (CTU); märkning/etikettering
- Stuvning/separation
- Östersjöavtalet
Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Tillbaka
Köp