courseimage

Luftfartsskydd personal

Behörighetskurs för personalen för att erhålla status som "känd avsändare" inom luftfarten

 

Kurs som beskriver de securitybestämmelser som måste uppfyllas för att erhålla/uppfylla status som "känd avsändare (KC)". Kursen tar upp både teoretiska och praktiska aspekter kring begreppet luftfartsskydd, med inriktning på personal som pålitlighetskontrollerats.
Kursens innehåll bygger på Transportstyrelsens föreskrifter som reglerar kompetensmål för denna utbildning.

Kurstid: ca 1 timme

Målgrupp: All personal som ska ha tillgång att få hantera flygfraktgods
Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Tillbaka
Köp