ADR utbildning för chaufförer

safepac

Kommande utbildningstillfälle: 

ADR Styckegods:                                                    9 - 10       september

ADR Styckegods repetition:                                10             september

ADR Klass 1:                                                             11              september

ADR Tank:                                                                12 - 13      september

ADR Tank repetition:                                             12            september


Plats:                                                                        Restaurang Strandkanten i Karlskoga                                                                                           

Den lärarledda utbildningstiden är nedkortad med en dag då denna genomförs på distans innan utbildningens start. I utbildningen får alla deltagare tillgång till vår ADR quiz som kan användas även efter genomförd utbildning och ända fram till provskrivningen hos Trafikverket. Alla elever hos Safepac får ADR Quizen utan extra kostnad som en del av utbildningen. 


Mer information ges vid anmälan.


Priser

Grundutbildningar

ADR grund:                                                              4900 SEK

Kompletterande behörighet tank:                    3600 SEK

Kompletterande behörighet klass 1:                  2200 SEK


Repetitionsutbildningar

ADR grund:                                                             3800 SEK

Repetition tank:                                                     2400 SEK

Repetition klass 1:                                                  1900 SEK


Kurslitteratur, frukost, lunch, fika mm. ingår i våra lärarledda utbildningar. 

Alla priser är exklusive moms.


ADR Quiz inkluderad för våra deltagare

Safepac har utvecklat ett verktyg i form av en elektronisk ADR QUIZ som liknar den elektroniska provskrivningen hos Trafikverket. I quiz:en finns ett stort antal övningsuppgifter i olika kategorier som gör eleven bättre förberedd till sin provskrivning med större möjligheter att bli godkänd. Quiz:en innehåller övningar inom både styckegods, klass 1 och tank. Eleven kan efter genomförd utbildning fortsätta att träna i quiz:en ända fram till sitt provdatum utan extra kostnad. 


Avbokningsregler

Avbokning skall sändas skriftligt till Safepac. Avbokning kan ske fram till 3 veckor innan kurstillfället utan kostnad, därefter debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kurstillfället debiteras hela kostnaden. En bokad plats får utan kostnad ersättas med en annan person, förutsatt att detta meddelas Safepac i förväg. 


Information om provskrivning hos Trafikverket efter genomförd utbildning

Eleven bokar själv sin elektroniska provskrivning hos Trafikverket.se. Vi rekommenderar att provskrivningen bokas så tidigt som möjligt och innan den lärarledda utbildningen startar för att säkra plats. Mer information om detta finns att hitta på MSB.se. 


_____________________________________________________________________

Grund- och repetitionsutbildningar för styckegods, tank och klass 1!

Förare av fordon som transporterar farligt gods skall ha ett ADR- intyg som visar att de har deltagit i en kurs med godkänd examination på de särskilda krav som ska uppfyllas vid transport av farligt gods (ADR 8.2.1). Är du i behov av ett ADR- intyg eller har ett som behöver förnyas så kan vi hjälpa dig med detta.


Är du osäker på om du behöver ha en ADR förarutbildning?

Ta i så fall kontakt med oss så kan vi hjälpa dig att undersöka detta. Vid vissa tillfällen kan mindre mängder av farligt gods transporteras som ett undantag ifrån ADR. Det kan i så fall räcka med en så kallad "1.3 utbildning". Den tar du enklast på vår hemsida direkt på nätet. Mer information om kursen hittar du under "webbutbildning".


Utbildning på plats hos er

Vi kan också på förfrågan genomföra lärarledda utbildningar på plats hos er. För att detta ska låta sig göras krävs ett visst antal deltagare. Pris för denna typ av anpassade utbildningar avtalas i förväg och kan variera beroende på antal deltagare och andra eventuella praktiska omständigheter. Ta gärna kontakt med oss för mer information om detta är av intresse för er.


Vill du bli kontaktad?

Har du frågor om våra kurser, behöver du hjälp? Eller vill du kontakta oss av andra orsaker? Använd schemat nedan så tar vi kontakt så snart som möjligt.

Kontaktschema