courseimage

Dokument

Transportdokument, samtliga transportslag

 

Kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på utformning och innehåll i de transportdokument som vi kommer i kontakt med vid transport av farligt gods. Vi ger ett antal detaljerade exempel på hur vi fyller i dokumenten, både för standard- såväl som specialsändningar.

Målgrupp: Kursen riktar sig i första hand till dig som utfärdar godsdeklarationer. Även chaufförer kan ha nytta av kursen eftersom där föreligger en viss undersökningsplikt och krav på kunskaper om hur en godsdeklaration ska vara utformad.

Innehåll:
- Obligatoriska uppgifter                                           - Marine pollutant
- Bi-/ multilaterala avtal                                             - MDG, olika exempel
- Dispenser                                                               - Shippers Declaration, olika exempel
- Stuvningsintyg                                                        - Overpack used
- Godsbeskrivning värdeberäknad mängd                - EDI
- Skriftliga instruktioner (transportkort)                      - Språkkrav
- Utfärda godsdeklarationer, olika exempel


Pris pr kurs med: Liten Licens : 400-    Stor Licens : 200-    Licens utan kostnad : 600-   

Tillbaka
Köp