courseimage

Transportskydd (security)

Specialkurs för verksamheter som hanterar högriskgods och har krav på skyddsplan.

 

Den här kursen går igenom de allmänna krav som ställs vid transport av farligt gods med fokusering på begreppet transportskydd. Det ges även en genomgång i konsten att skapa en skyddsplan för farligt gods med hög riskpotential. 

Kurstid: ca 1,5 timme.

Målgrupp: Alla personer som i sin verksamhet är tillförlitliga att hantera högriskgods. Vid hantering av farligt gods som enligt tabellen ADR kapitel 1.10.5 klassas som högriskgods ställs inte bara krav om att skydda omgivningen från produkten, utan även att produkten ska skyddas från omgivningen. Här ställs särskilda krav på verksamheten och personalen i form av bl a skalskydd, skyddsplan och utbildning.

Innehåll:
- Varför transportskydd?                                          - Ansvar
- Omfattning olika transportslag                               - Utbildning
- Vilka berörs?                                                         - Skalskydd/Utrustning
- Allmänna bestämmelser                                        -  Skyddsplan exempel     
- Genomgång av förteckning över högriskgods
- Riktlinjer
Pris pr kurs med: Liten Licens : 500-    Stor Licens : 300-    Licens utan kostnad : 700-   

Tillbaka
Köp