Frågor & svar

Vad gäller när man transporterar litiumbatterier?

Litiumbatterier

Litiumbatterier liksom utrustning som innehåller litiumbatterier, exempelvis datorer och mobiltelefoner, klassificeras som farligt gods. För att få skicka batterier och utrustning som innehåller litiumbatterier behöver bestämmelserna i ADR-S och RID-S följas. Det innebär bland annat krav på hur batterierna ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras i transportdokumentationen.

Lättnad för transport av små litiumbatterier

Det finns en lättnad från transportreglerna för små litiumbatterier och den anges i en så kallad särbestämmelse, särbestämmelse 188. (Läs mer här: https://www.safepaconline.com/fragor/view/i/24/q/sarbestammelse-188)

Denna lättnad gäller för litiumbatterier (icke laddningsbara) på högst 2 gram och för litiumjonbatterier (laddningsbara) på högst 100 Wh (wattimmar). Antalet wattimmar (Wh) för ett batteri får du fram genom att multiplicera batteriets spänning volt (V) med kapaciteten i amperetimmar (Ah): Wh= V x Ah

Enligt särbestämmelsen ska även vissa krav på provning av batteriet (kapitel 2.9) och krav på förpackningen (kapitel 4.1) följas.

Om du är osäker på hur du ska gå tillvägga kan du ta kontakt med oss så hjälper vi dig.