Frågor & svar

Privatpersoner som transporterar farligt gods

Privatpersoner som har med sig farligt gods i sitt eget fordon behöver endast följa några bestämmelser. Däremot när en privatperson skickar farligt gods med något fraktbolag som exempelvis posten så finns flera bestämmelser som måste följas.

Privatpersoner som har med sig farligt gods i sitt eget fordon behöver endast uppfylla följande bestämmelser:

 

Godset är förpackat för detaljhandelsförsäljning och

Godset är avsett för personligt bruk, hushållsbruk eller för sport och fritid.

När det farliga godset utgörs är av brandfarliga vätskor (t.ex. bensin och diesel) som transporteras i återfyllningsbara behållare och fyllda av eller åt privatpersoner, då får mängden per behållare inte överstiga 60 liter. Den totala mängden av brandfarliga vätskor får inte vara över 240 liter på ett fordon.

 

Större typer av förpackningar som IBC-behållare, storförpackningar eller tankar som är fyllda med farligt gods får inte användas.

 

Privatpersoner får dessutom transportera farligt gods som är avfall till återvinningscentraler och då får mängden vara högst 30 kg på ett fordon. För litiumbatterier gäller maximalt 5 kg nettovikt.

 

Privatpersoner som skickar farligt gods

När privatpersoner skickar farligt gods så krävs att bestämmelserna om farligt gods följs. Detta är inte alltid så lätt eftersom det i många fall krävs att privatpersoner har viss utbildning. Om privatpersoner inte har denna utbildning så får godset inte skickas.

 

MSB avråder privatpersoner från att skicka farligt gods, men om privatpersoner trots allt önskar skicka farligt gods så finns ett antal lättnader som kan användas.