courseimage

Validering luftfartsskydd

Kurs som beskriver krav och tillvägagångssätt för att erhålla status som "känd avsändare" inom luftfarten.

 

Sedan 29 april 2013 ska företag/organisationer som vill behålla sin status som "känd avsändare" av flygfrakt/flygpost genomföra en validering av sin verksamhet, för att sedan kunna ansöka hos Transportstyrelsen om ett godkännande som "känd avsändare".

I den här kursen ger vi en inblick i de krav för att uppnå statusen "känd avsändare". Kursen kan användas som ett beslutsunderlag om man vill genomföra en validering, men ger även råd och anvisningar som kommer att underlätta proceduren med valideringen!  

Kurstid: ca 1,5 h inkl. kontrollfrågor

Målgrupp: Företagsledning, avdelningschefer, säkerhetsansvarig e.l.

Innehåll:

- Syfte; luftskydd
- Hotbilden mot flygfrakt
- Transportstyrelsens uppgift
- Definitioner
- Vilka berörs?
- Regler som styr
- Varför; fördelar/nackdelar

Pris pr kurs med: Liten Licens : 560-    Stor Licens : 360-    Licens utan kostnad : 980-   

Tillbaka
Köp