courseimage

Instegskurs

Grundläggande information till vidare utbildning (behörighets-, påbyggnads- samt specialkurser)

 

Målgrupp: Kursen riktar sig i huvudsak till de personer som arbetar med farligt gods och är lite osäker på vilka krav som ställs på t ex utbildning för personalen. Kursen ger ingen speciell behörighet utan endast lite grundläggande kunskaper av farligt gods.

Kursinnehåll:

- Vad är farligt gods?
- Krav på utbildning
- Begreppet "transport"
- Regler för transport av farligt gods
- Föreskrifter
- Annan lagstiftning
- Transportmyndigheter
- Tillsynsmyndigheter
- Vilka berörs?
- Klassificering
- Säkerhetsrådgivare
- 9 olika huvudklasser
- Förpackningsgrupp (PG)
- Annan märkning
- Hur transportera FG?
- Ansvar
- "Safety" vs "Security"
Pris pr kurs med: Liten Licens : 0-    Stor Licens : 0-    Licens utan kostnad : 0-   

Tillbaka
Köp