courseimage

Begränsad mängd

Begränsad mängd, ADR och RID

 

Kursen beskriver de villkor som gäller för transport som begränsad mängd (LQ; limited quantity) enligt föreskrifterna ADR och RID. Kursen belyser bl a förpackningskrav, etikettering och märkning samt de nya bestämmelser som trädde i kraft 1 januari 2011.


Pris pr kurs med: Liten Licens : 200-    Stor Licens : 0-    Licens utan kostnad : 400-   

Tillbaka
Köp