Frågor & svar

Hur beställer jag kurs/ kurser till mig själv som administratör?

Som administratör finns det två alternativ att beställa en kurs. Det ena alternativet är att man registrerar sig själv som en deltagare och där lägger till kursen. Tänk då på att en och samma mejladress inte kan vara registrerad två gånger. Dock så krävs ingen korrekt mejladress för att registrera en ny deltagare så där går det att hitta på ett eget unikt användarnamn för sig själv så länge det är ledigt.

Andra alternativet är att klicka direkt på ”köp” och ”bekräfta” vid den/de kurser som önskas så läggs kursen till under \"mina kurser\" på administratörens konto.