Frågor & svar

Jag kan inte registrera en ny deltagare

Om en deltagare inte kan registreras så beror det på att mejladressen som används redan finns registrerad i vårt system. Kontrollera i deltagaröversikten, både för aktiva och inaktiva deltagare om deltagaren finns registrerad där. 

Om deltagaren inte kan hittas i deltagaröversikten så kan den finnas på en annan kundprofil. Skicka då en mejl till [email protected] och ange mejladressen ni försöker registrera. Vi kan då söka i databasen var mejladressen är registrerad från tidigare och frigöra den så att den kan användas på nytt.