Frågor & svar

Förlängd giltighetstid för de chaufförer med ADR behörighet

Information om de nya Multilaterala avtalen M333 och M334
 
 
Med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 och dess smittspridning har det på internationell nivå upprättats en förlängning av det multilaterala avtalet, M330 som löper ut den 1 mars 2021. Det nya multilaterala avtalet M333 gäller giltighetstiden på ADR-intyg, och avtalet M334 när det gäller intyg för säkerhetsrådgivare. Dessa avtal har MSB för svensk del nu valt att underteckna.
 
 
Av avtalen framgår att giltighetstiden för de ADR-intyg och de intyg för säkerhetsrådgivare med en giltighetstid som går ut under perioden 2020-03-01 – 2021-09-01 förlängs och är giltiga t.o.m. 2021-09-30.
 
 
Förare behöver före 2021-10-01 ha genomfört relevant utbildning samt skrivit godkänt ADR-prov på ett förarprovskontor hos Trafikverket för att därefter fortsatt inneha ett giltigt ADR-intyg.
 
 
Vid en transport av farligt gods så rekommenderar MSB att man medför en kopia på det multilaterala avtalet, M333, om man omfattas av det. Inga nya intyg utfärdas för den aktuella förlängningen.
 
 
Den nya giltighetstiden för ADR-intyg baseras på det ursprungliga utgångsdatumet på det intyg som behöver förnyas. Man får alltså ingen längre giltighetstid på det nya intyget utan enbart en utökad tid för att förnya det befintliga intyget.
 
 
MSB vill uppmana till att försöka genomföra utbildning och prov i så god tid som möjligt för att inte drabbas av tidsnöd i september.