Frågor & svar

Ändra leveransadress för ADR 1.3 intyg i kreditkortsformat

Leverandsadressen för ADR 1.3 intyg i kreditkortsformat går att ändra när man är inloggad som administratör. Om ingen speciell leveransadress anges så skickas intygen till den tidigare angivna faktureringsadressen.