Frågor & svar

Kan man byta person som administrerar vårt konto?

Ja, skicka en mail till ”[email protected]” med uppgifter om den nya personen.