Frågor & svar

Var kan man beställa ADR-S boken?

ADR-S finns att ladda ner som pdf direkt från MSB:s hemsida: https://www.msb.se/sv/sok/?q=adr-s+pdf

Beställ ADR-S i bokform hos Nordstedts Juridik: https://www.nj.se/?query=ADR-S

Vi rekommenderar att prenumerera på boken så får man automatiskt tillsänt senaste tillgängliga version vartannat år.