Frågor & svar

Vilka transportslag täcker Safepac som säkerhetsrågivare?

Safepac är behöriga för samtliga transportslag, väg, sjö, järnväg och flyg.