Frågor & svar

Behöver man anlita en säkerhetsrådgivare för varje transportslag som man berörs av?

Ja, om man skickar farligt gods som t ex först skall gå på väg för att senare i transporten fortsätta på sjö, flyg eller järnväg, så behöver man ha anlitat en säkerhetsrådgivare som är godkänd för dessa transportslag.