Frågor & svar

Är det några extra faktureringskostnader?

För faktura på pdf så tillkommer ingen extra kostnad för fakturering. Detta alternativ är det vi rekommenderar då det både är mer tidsbesparande och miljövänligt. 

Väljer man det lite mer tidskrävande alternativet med faktura via post så föreligger en extra avgift på 50 SEK per faktura.