Frågor & svar

Hur lång förfallotid är det på fakturorna?

Standard förfallotid på fakturor är 30 dagar.