Frågor & svar

När skickas fakturor för beställda kurser?

Fakturor skickas till den angivna adressen i ca mitten avnästkommande månad efter att en beställning har gjorts.