Frågor & svar

Hur länge är ett ADR-intyg giltigt?

Giltighetstid ADR-utbildning

ADR-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och därefter genomföra ett nytt prov på trafikverket med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

 

För att förlänga ditt adr-inyg kan du kolla om någon av våra utbildningstider passar här 

Krav på repetitionsutbildning ADR 1.3

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.

 

Dokumentation

En detaljerad beskrivning av all genomförd utbildning, inklusive repetitionsutbildning ska arkiveras av arbetsgivaren i minst fem år och ska på begäran göras tillgänglig för den anställda eller behörig myndighet. Dokumentation över utbildning ska styrkas när en ny anställning börjar. Dokumentationen kan exempelvis bestå av ett utbildningsregister hos arbetsgivaren och ett intyg hos arbetstagaren.

 

För att repetera ADR-utbildning, klicka här