Frågor & svar

Hur länge gäller en licens?

En licens gäller för ett år åt gången från registreringsdatumet och förnyas automatiskt. Har man ingen eller endast något fåtal personer som behöver utbildning nästa år kan man avbeställa licensen. Detta skall då ske skriftligt till Safepac senast 1 månad innan den automatiska förnyelsen.