Frågor & svar

DGR 1.5

Distansutbildning Farligt gods på flyg

Som delaktig i flygtransport av farligt gods krävs att varje funktion innehar behörighet för respektive funktions arbetsområde. Behörighetskraven regleras i DGR kapitel 1.5.

 

Utbildningen vänder sig till all avsändande personal (och liknande funktioner) som omfattas av behörighetskravet. 

Utbildningen motsvarar kraven i DGR 1.5. Utbildningen består av ett antal webbkurser och övningar baserade på IATA:s underlag.

Utbildningen genomförs under överinseende av handledare. Efter genomgången utbildning och avklarad provskrivning erhålls ett utbildningsintyg.

Utbildningen ska förnyas inom 24 månader för fortsatt giltighet. Vid förnyelse inom angiven tidsperiod erbjuds en något kortare uppdateringsutbildning.

Personalkategorier som täcks av utbildningen; kategori 1 - 4.