Frågor & svar

Byta användarnamn på en deltagare

Du kan byta användarnamn på en deltagare genom att klicka "Mina sidor" - "Deltagaröversikt"

Klicka sedan "Detaljer" på den deltagare ändringen gäller. Ändra namnet (1.) och klicka på "Uppdatera" (2.) Vill du även skicka ut en ny inloggningslänk  till deltagaren kan du göra detta efter att du upptaterat användarnamnet genom att klicka på den gröna knappen (3.) "Mejla ny aktiveringslänk " OBS! Detta fungerar endast till en giltig mejladress.