Frågor & svar

Förlorat ADR- chaufförsintyg?

Om du har förlorat ditt ADR-intyg eller har andra frågor om intygen och ADR-utbildningen kan du kontakta oss via detta webbformulär.

 

Till formuläret: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farligt-gods/adr-utbildning/forlorat-adr-intyg/