Frågor & svar

Vilken licens skall vi välja?

Är det endast någon enstaka person som skall utbildas väljer man ”licens utan kostnad”. Är det ett större antal kurser som kommer behövas under årets gång (ca 10 eller fler), lönar det sig att lägga till en årslicens. Styckpriset per kurs blir då lägre (se priser per kurs i översikten under ”webbkurser”.