Frågor & svar

Hur ofta behöver en ADR 1.3 utbildning repeteras?

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska dokumenteras av arbetsgivaren.

 

Här kan du köpa och läsa mer om våra ADR 1.3-utbildningar: ADR 1.3