Frågor & svar

Kan vi ändra namn och uppgifter på en deltagare som ännu inte genomfört eller som inte längre beörs av sin kurs till en ny deltagare?

Ja, om deltagaren inte någon påbörjad kurs eller har någon annan kurs som tidigare genomförts på sitt användarkonto så går det att byta ut uppgifterna till en ny deltagare. Skicka då mejl till [email protected] för vidare instruktioner.

Då detta måste åtgärdas manuellt och är tidskrävande så debiteras en administrativ avgift på halva kurskostnaden för varje sådan ändring.