Frågor & svar

En kurs på mitt konto står som ”expired”

Webbkurserna uppdateras regelbundet eftersom regelverken förändras. För att man inte skall riskera att genomföra en äldre version av kursen som kan innehålla gammal och felaktig information är kurserna tillgängliga i 6 månader efter beställningsdatumet. En kurs som inte genomförts inom 6 månader efter beställningsdatumet får automatiskt status \"expired\" och måste då köpas på nytt.

Därför är det viktigt att regelbundet se igenom sin deltagaröversikt och påminna de som ännu inte genomfört sin kurs. När det är en månad kvar tills kursen stängs så varnas detta med en symbol i deltagaröversikten efter respektive deltagare. Man kan även under "Inställningar" på "Mina sidor" välja att få mejlpåminnelse om detta.