Frågor & svar

Vi vill registrera oss som kund och beställa kurser, hur gör vi?

Klicka på ”bli kund” och fyll i uppgifterna för verksamhet samt för den person som skall administrera användarkontot.  Så snart detta är klart kan man börja lägga till nya deltagare och kurser.