Viktig information för er som lämnar farligt avfall!


Från 1 juli 2015 försvann möjligheten att klassificera farligt gods enligt del 16 i Bilaga S!

Detta innebär att det farliga avfallet som lämnas för transport måste klassas enligt ADR och inte i gruppindelningar (Bilaga-S) som tidigare. Detta berör bland annat utformandet av godsdeklarationen, godkända förpackningar, märkning och själva sorteringen m.m.

Vanligtvis är det den anlitade entreprenören som hanterar största delen av detta. Eftersom det nu går på en övergångsperiod som gäller fram till 30:e juni 2016, gäller nya reglerna alltså från 1 juli 2016. 

Har ni fått information om detta ifrån era entreprenörer ännu? I annat fall så rekommenderar vi er att göra en liten avstämning med dem hur de ligger till i processen. Vi vet alla av erfarenhet att tiden innan semestern går väldigt snabbt. Det praktiska bör vara på plats i god tid innan övergångsperioden är slut, samt att personalen bör vara väl insatta i sorteringen av ämnen och artiklar.

Se tidigare inlägg Tillbaka till förstasidan