Uppdaterad ADR 1.3 enl. nya bestämmelser för år 2013


Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är sedan juni uppdaterad enligt 2013 års nya bestämmelser!

 

Kursen har även kompletterats ytterligare:

- Mer fördjupat innehåll om FME (förpackning, märkning, etikettering), utfärdande av godsdeklaration samt värdeberäknad mängd.

- Kursen har delats upp i två olika versioner (ADR 1.3 och ADR/RID 1.3). Detta för att de som endast hanterar farligt gods på väg har möjlighet att välja bort den del som tar upp järnväg (RID).

- Fler och kortare kapitel och därmed också fler kontrollfrågor

 

Till de av våra kunder som tidigare beställt webbkursen ADR/RID 1.3 av den gamla versionen (innan 30 juni 2013) och som ännu inte har hunnit genomföras, kan den nya utgåvan beställas utan extra kostnad!

 

För mer information om detta ta kontakt med oss på telefon eller mail så hjälper vi er!

/Safepac support

Se tidigare inlägg Tillbaka till förstasidan