Utbildning för kända avsändare (flygfrakt)


Behörighetskurs för personal för att erhålla status som "känd avsändare" inom luftfarten

Kurs som beskriver de securitybestämmelser som måste uppfyllas för att erhålla/uppfylla status som "känd avsändare (KC)". Kursen tar upp både teoretiska och praktiska aspekter kring begreppet luftfartsskydd, med inriktning på personal som pålitlighetskontrollerats.

Kursen heter "luftfartsskydd personal" och finns i översikten i webbkurser.

 

 

Se tidigare inlägg Tillbaka till förstasidan