Ny kurs: Förpackning, märkning, etikettering


Denna kursen ger en övergripande information om de krav som ställs på förpackningar avseende kvalitet och användning, samt hur förpackningar avsedda för farligt gods skall märkas och etiketteras inom samtliga transportslag.

Du hittar kursen samt ytterliggare infomation om priser m.m. under fliken "utbildning".

 

Se tidigare inlägg Tillbaka till förstasidan