Ny kurs: Grundkurs i Säkerhetsdatablad


Grundkurs med tolkning och genomgång av de 16 avsnitten. Bakgrund, historik och gällande förordningar som styr upprättandet. Svenska myndigheters önskemål om unika svenska tillägg (t.ex. svenska hygieniska gränsvärden från Arbetsmiljöverket). Varför måste bladen vara på svenska och vad skall de innehålla?
 

 Du hittar kursen samt ytterliggare infomation om priser m.m. under fliken "utbildning".

 

Se tidigare inlägg Tillbaka till förstasidan