Viktig information!


Från 1 juli 2015 krävs 1.3 utbildning för ALLA som transporterar begränsad mängd på väg!

 

Den ADR 1.3 behörighet som ni kan erhålla via vår hemsida är det mest kostnadseffektiva alternativet ni kan hitta, garanterat!

 

Kravet omfattar alla personer som är delaktiga i transportkedjan, alltså exempelvis lastare, lossare, packeterare m.m. samt även de som är delaktiga i planeringen av transporten och skriver godsdeklarationen.

 

Känner ni er lite osäkra på om ni omfattas eller ej så ta gärna kontakt med oss så kan vi hjälpa er med behovsinventering.

 

Se tidigare inlägg Tillbaka till förstasidan