Ny webbkurs: Validering luftfartsskydd/känd avsändare


Detta är en kurs som beskriver krav och tillvägagångssätt för att erhålla status som "känd avsändare" inom luftfarten.

Kursen kan användas som ett beslutsunderlag om man vill genomföra en validering, men ger även råd och anvisningar som kommer att underlätta proceduren med valideringen!

 

Målgrupp: Företagsledning, avdelningschefer, säkerhetsansvarig e.l.

Obs! Behörighetskurs för övrig personal som kommer i kontakt med identifierad flygfrakt finns tillgänglig som en separat kurs senast ca 12 nov.


Innehåll:


- Syfte; luftfartsskydd
- Hotbilden mot flygfrakt
- Transportstyrelsens uppgift
- Definitioner
- Vilka berörs?
- Regler som styr
- Varför; fördelar/nackdelar

Kursen finns tillgänglig under "utbildning" och "webbkurser"

 

Se tidigare inlägg Tillbaka till förstasidan