Vi är ackrediterade validerare för kända avsändare!


Nya krav för kända avsändare av flygfrakt/flygpost

En känd avsändare måste senast den 29 april 2013 vara godkänd av Transportstyrelsen för att kunna bibehålla sin status som känd avsändare.

Tommy Sandberg i Safepac är av Transportstyrelsen ackrediterad validerare. För verksamheter som sänder flygfrakt/flygpost ställs en rad säkerhetskrav som måste uppfyllas och kontrolleras av en godkänd validerare för att bli känd avsändare.

Har ni funderingar runt dessa nya krav eller om ni är osäker på om ni berörs, ta kontakt med oss så hjälper vi er.


Se tidigare inlägg Tillbaka till förstasidan