Ny webbkurs: Farligt avfall i praktiken


Denna kurs vänder sig i första hand till personal och arbetsledning som hanterar farligt avfall. Kursen omfattar bland annat relationen mellan farligt avfall och farligt gods, klasificering av farligt avfall som farligt gods, tips för hantering av särskilt farligt avfall och lagkraven kring detta. Vi tar också upp betydelsen av de olika märkningssystemen, tips för en säker hantering samt vissa praktiska konsekvenser kring bilaga S, del 16, försvinnande år 2015.

 

Kursinnehåll:

-   Farligt avfall vs Farligt gods                         -   Godsdeklaration
-   Lagstiftning                                                  -   Utbildning
-   Fördelar/ nackdelar med Bilaga S               -   Skyltning/ utrustning fordon
-   Klassning/ Bilaga S vs ADR                         -   Undantagna ämnen
-   Redskap för klassning                                 -   Grupper/ etiketter/ exempel på ämnen
-   Förpackningskrav                                        -   Säker hantering
-   Samemballering/ -lastning                           -   Bilaga S, del 16, försvinner 1 juli 2015

 

Se tidigare inlägg Tillbaka till förstasidan